Kontakta oss!

BIOP ®


Vi är certifierad återförsäljare hos Svensk Avloppsrening AB och säljer lösningarna nedan för enskilda avlopp.

 


BIOP ® - Produktinformation

Biop är ett svenskutvecklat kompakt reningsverk för ett hushåll (5 pe) eller två hushåll (10 pe). Reningsverket är CE-märkt och klarar hög såväl som normal skyddsnivå.

Biop placeras direkt efter slamavskiljaren och innehåller ett biologiskt reningssteg och ett fosforreducerande reningssteg. Vi ger livstidsgaranti på kabinetten i Polyeten.

 

Teknisk information

Eftersom Biop placeras direkt efter slamavskiljaren behöver du inte riskera att slam hamnar på fel ställe i ditt reningsverk. Reningsverket är tillverkad av gjuten och återvinningsbar Polyeten.

Den biologiska reningen kompletteras med ett fosforreducerande reningssteg med fosforfiltret Polonite. Driftkostnaden vid rening med fosforfiltret Polonite är 30 procent lägre än vid rening med kemfällning.

Biop har inga rörliga delar eller pumpar för vattentransport. Däremot behövs el för att driva luftkompressorn som förser biostavarna med syre. Kompressorn kommer komplett i ett elskåp (50x40 cm) som kan sitta vid medföljande elstolpe eller på annan lämplig plats. Vi rekommenderar att elskåpet sitter högst 10-15 meter från BIOP. Det behövs inget mer än ett vanligt uttag på 1-fas, 230 volt. Luftkompressorn är timerstyrd för bästa reningsverkan.

 

Teknisk data Biop ® (samma för 5 och 10 pe)

  • Diameter – 2120 mm
  • Höjd – 2150 mm
  • Volym – 5,7 m3
  • Vikt – 400 kg (+ 500 kg fosforfilter)
  • Strömanslutning – 1 fas, 230 volt
  • Effektförbrukning – 25 watt
  • Energiförbrukning – 73 kWh/år

Se vidare information under fliken ”Produktblad”

Bilden visar en Biop® för ett hushåll med tre vita biosektioner

Installation

Biop är kompakt och kräver minimalt med grävning, vilket sparar tid, utrymme och pengar. Jämfört med en markbädd där en stor del av tomten måste grävas upp (20-50m2/hushåll plus djupgrävning på ett antal meter) krävs endast en grävvolym på 6 m3. Eftersom fosforfiltret får plats i Biop behövs bara en grop.

Vi på DBOSS hjälper er med installationen, kontakta oss för mer information!

dont hide

© 2020, Daniels Bygg & Schakt Service AB