Kontakta oss!

Miljö & Kvalité


Vi är certifierad återförsäljare hos Svensk Avloppsrening AB och säljer lösningarna nedan för enskilda avlopp.

 


Miljö & säkerhet

Kretslopp med fosforfiltret Polonite

Fosfor är en livsviktig substans som finns i gödsel och vi får i oss genom maten. Det mesta av fosforn vi äter rinner ut i avloppet där det skapar övergödning i vattendrag, hav och sjöar. Det är också en ändlig råvara som börjar ta slut. Genom att återvinna fosfor sparar vi på jordens resurser.

När du renar vattnet med fosforfiltret Polonite kan restmaterialet användas som jordförbättringsmedel. Det är en av få tekniker som både renar vattnet från fosfor och skapar ett naturligt kretslopp för fosfor.

CE-märkning

Både BioP och Oxyfix uppfyller Naturvårdsverkets högt ställda krav på rening för normal och hög skyddsnivå. BioP är CE-märkt enligt den europeiska standarden EN 12566-6. Oxyfix har testats oberoende i Frankrike, Belgien och Tyskland. För dig som fastighetsägare innebär det att du kan vara trygg i att du installerar ett system som är godkänt att säljas i Sverige, och som har en funktion och hållbarhet som klarar svenska reningskrav.

Här hittar du våra prestandadeklarationer:

dont hide

© 2020, Daniels Bygg & Schakt Service AB